Lịch Khai Giảng tháng 11/2018 tại 202-HH1C-Linh Đàm-Hoàng Mai.

Lịch Khai Giảng tháng 11/2018 tại 202-HH1C-Linh Đàm-Hoàng Mai.

Lịch Khai Giảng tháng 11/2018 tại 202-HH1C-Linh Đàm-Hoàng Mai.

Lịch Khai Giảng Lớp Hướng Dẫn Viên Thiền-Yoga-Khí Công tháng 11/2018 tại Hà Nội (Dự án: Khoá hoc miễn phí đào tạo hướng dẫn viên Thiền-Yoga-Khí Công)

Dự Án Phát Triển Sức Khỏe Cộng Đồng.
Đào Tạo Miễn Phí Giáo Viên Thiền-Yoga-Khí Công. 
-Trung tâm nghiên cứu văn hóa Phương Đông được thành lập theo căn cứ của nghị định 35/HĐBT, ngày 28-tháng 1-1992 của Hội Đồng Bộ Trưởng về công tác quản lý khoa học và công nghệ.
- Là một tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực tinh thần và trí tuệ nghiên cứu và ứng dụng di sản văn hóa phương đông vào đời sống xã hội.

Chương trình đào tạo hoàn toàn miễn phí đào tạo. tuy nhiên học viên sẽ phải đóng phí thuê địa điểm 20k/h. phí bằng cấp. phí tài liệu. thảm . đệm ngồi thiền. áo đồng phục

Lịch Khai Giảng Lớp Hướng Dẫn Viên Thiền-Yoga-Khí Công tại Hà Nội
Cơ sở : 202 HH1C Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội