Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

Tầm Nhìn và Sứ  Mệnh

Trung tâm nghiên cứu văn hóa Phương Đông được thành lập theo căn cứ của nghị định 35/HĐBT, ngày 28-tháng 1-1992 của Hội Đồng Bộ Trưởng về công tác quản lý khoa học và công nghệ.

Ý nghĩa của một cuộc đời không phải là tích lũy bao nhiêu tài sản, ý nghĩa của một cuộc đời là làm những công việc hưu ích mưu cầu hạnh phúc cho bản , thân, gia đình và xã hội. Một tổ chức tốt không phải là tổ chức tạo ra nhiều lợi nhuận, mà là một  tổ chức tạo ra những giá trị nhân văn phổ quát có giá trị tích cực đến cộng đồng. 

Từ xuất phát điểm đó, dự án có kế hoạch phổ cập hóa cho người dân Việt Nam những phương pháp rèn luyện tâm thể, đánh thức tình yêu, sự thông thái và lòng can đảm ngủ sâu trong mỗi con người. mong muốn đưa con người đến sự an bình, tự tại. khỏe về thể chất mạnh về tâm hồn. Và hơn thế nữa, một cá nhân không chỉ là một cá nhân, một cá nhân còn mang theo mình di sản sinh học và văn hóa của gia đình, dòng họ, và chủng tộc mà bạn sinh ra, nó lan truyền sâu thẳm trong  cây tiến hóa giống loài, dù bạn có ý thức được điều đó hay không. Khi bạn tiến hóa và chuyển dịch ý thức của bạn nên những cung bậc tinh tế và hài hòa hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn ảnh hưởng tích cực đến cả những người xung quanh mình. 

-Chúng tôi hiểu rằng chuyến đi vạn dặm phải bắt đầu những bước đi đầu tiên.. sau một thời gian thành lập chúng tôi đã bắt đầu đem những kiến thức, hiểu biết, sự cảm thông chia sẻ với những người học, không ít học viên đã khóc, ôm giảng viên cảm ơn và xúc động ở những buổi thiền, vì buổi học đã chữa lành cả tâm hồn của họ.Có những người thay đổi cả lối sống và suy nghĩ của mình sau khóa học. 

Thế nên chúng tôi mong muốn bạn hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi... hãy thành dòng sông..cùng chẩy ra đại dương tự do- bình yên và phúc lạc . 


Cảm ơn bạn!